Sebhat Amare

Struggle for your freedom

– A social disaster – En sosial katastrofe

En sosial katastrofe – A social disaster

”Political scientist and Ethiopian Girum Zeleke has long fought for the rights of undocumented asylum seekers who have received a final rejection of their applications. Without a passport or other documentation refuses Ethiopia to let them return to their homeland. A rule change the coalition government decided in 2011 meant that those who did not permit was not allowed to take legally work in Norway. With the confiscated tax card disappeared a number of other rights.”

”Statsviter og etiopier Girum Zeleke har i lengre tid kjempet for rettighetene til papirløse asylsøkere, som har fått endelig avslag på sine søknader. Uten pass eller annen dokumentasjon nekter Etiopia å la dem returnere til sitt hjemland. En regelendring den rødgrønne regjeringen vedtok i 2011 gjorde at de som ikke fikk oppholdstillatelse ikke fikk lov å ta lovlig arbeid i Norge. Med det inndratte skattekortet forsvant en rekke andre rettigheter.”

Fighting for paperless asylum seekers:

– A social disaster

- A social disasterSaken om Kedist Yerga og hennes fire år gamle sønn som ble satt på gaten like før påske har vekket reaksjoner i flere miljøer.

Statsviter og etiopier Girum Zeleke har i lengre tid kjempet for rettighetene til papirløse asylsøkere, som har fått endelig avslag på sine søknader. Uten pass eller annen dokumentasjon nekter Etiopia å la dem returnere til sitt hjemland. En regelendring den rødgrønne regjeringen vedtok i 2011 gjorde at de som ikke fikk oppholdstillatelse ikke fikk lov å ta lovlig arbeid i Norge. Med det inndratte skattekortet forsvant en rekke andre rettigheter.

Sosial katastrofe

– De som sitter fast på ulike asylmottak i landet opplever det jeg mener er en sosial katastrofe. De har mistet retten til å ta seg arbeid, de kan ikke gå på skole, og får heller ingen fastlege, sier Girum Zeleke til RA.

Han forteller at svært mange asylsøkere fra Etiopia har gjort gjentatte forsøk på å reise hjem, men tross en returavtale mellom Norge og Etiopia fra 2012, nekter det afrikanske landet sine borgere innpass.

– Den nest største inntekten til Etiopia stammer fra etiopiere som bor i utlandet. Det bor for eksempel én million i USA og rundt 20.000 i Sverige. Bankene forvalter pengene som sendes hjem, og tjener rett og slett godt på alle overføringene fra utlandet, sier Zeleke til RA.

Han mener bestemt at Norge bør vise et større samfunnsansvar overfor dem som sitter fast.

– Det finnes mørketall, men her i Norge finnes det opp mot 1000 papirløse etiopiere. Rundt 200 av dem sitter på ulike mottak i Rogaland fylke, sier han.

Nødhjelpen disse menneskene mottar av den norske stat mener Zeleke vitner om uverdighet.

– En papirløs asylsøker uten muligheter for å ta arbeid får 1800 kroner måneden i hjelp. Det utgjør 21.600 kroner i året. Mange av dem venter på asylmottak som ligger usentralt til. Det skal ikke mye fantasi til for å begripe skjebnen, sier han.

– Helt uverdig liv

Per A. Thorbjørnsen (V) ønsker en statusrapport over situasjonen.

Gruppelederen i Stavanger Venstre sier han umiddelbart etter regelendringen i 2011 ropte et varsku i formannskapet. Nå vil han igjen ta opp situasjonen til de papirløse.

– Denne gruppen mennesker har et uverdig liv. De sitter rundt forbi på ulike mottak uten noen som helst rettigheter. Både dette og hva som skjedde med kvinnen som måtte bo på gaten er saker jeg vil ta opp i arbeidsutvalget for levekår kommende uke, sier han.

Ordførerkandidaten sier det er flere faktorer han ønsker at levekårsgruppen skal skaffe seg informasjon om.

– Vi er nødt for å se på hvilke muligheter vi har for å gjøre noe lokalt. Menneskene det gjelder sitter praktisk talt i fengsel. Nå ønsker jeg først og fremst å oppklare en del momenter. Hvor mange mennesker dreier det seg om, og hva vi kan gjøre, er sentrale spørsmål, sier han.

http://rogalandsavis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=99300

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: